A nyírlugosi felnőtt lakosság egészségmagatartásának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomat a felnőtt Nyírlugosi lakosság egészségmagatartása felé irányult, melyet kérdőíves egészségfelméréssel vizsgáltam. Célom az volt, hogy egy lakossági elemzést tudjak végezni Nyírlugoson.

Leírás
Kulcsszavak
egészségmagatartás
Forrás