Magyar népgyógyászati hagyományok a Bodrogközben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az általam a Bodrogközben élő emberek körében végzett kérdőíves felmérés eredményeit ismertetem és ezek alapján következtetéseket vonok le az itt élő emberek népi gyógyászattal kapcsolatos ismereteiről, valamint hogy egy infrastrukturálisan és gazdaságilag is hátrányos helyzetben lévő területen, hogyan vélekednek az emberek az egészségükről és az egészségük megőrzésével kapcsolatban milyen gyógymódokat tekintenek elsődlegesnek.

Leírás
Kulcsszavak
népgyógyászati hagyományok, Bodrogköz
Forrás