9633273536

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kossuth Lajos élete eddigi megrajzolása során eléggé ismeretlen maradt katonai szakértelmének és hadtudományi irodalmi tevékenységének bemutatása. Ez a könyv a mai katonanemzedék és az érdeklődő olvasóközönség találkozását akarja megkönnyíteni a hadtudományokat is elmélyülten művelő Kossuth Lajossal, születése 200. évfordulóján. A kötet összeállításánál ezért felhasználva a korábbi jeles kutatók munkáit és saját feltárásaim eredményeit, munkámban amennyire lehetséges átadtam a szót Kossuthnak, hogy saját hadtudományi vizsgálatai mutassák be kora katonai stratégiájának és taktikájának elveiről, szabályairól kialakított tételeit és értelmezéseit.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények