Válás után (Óh azok az anyósok!)

Dátum
1888
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Pénteken, 1888. deczember 28-án.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények