9631605833

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

E tankönyv célja, hogy bemutassa a tárgyhoz szorosan kapcsolódó szakterületek ismeretanyagát, amelyek nélkülözhetetlenek a műszaki folyamatok és rendszerek megértéséhez, valamint a gyakorlati szakmai készség megalapozásához. A szerzők a szakmai részleteket tárgyaló fejezeteket a technika jelenlegi fejlettségének megfelelően alakították ki. Különösen nagy súlyt helyeztek a világos és érthető leírásra, amit számos színes kép, ábra, rajz és diagram segít. A műszaki felépítéseket és folyamatokat jól áttekinthetően ábrázolták és könnyen érthetően magyarázták.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények