Cognitive Sciences and Judicial Decision-Making

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
Nowadays, judges are expected not just to administer justice, but to have skills and abilities to realize and be aware of standards and laws which can be discovered and analysed by the so- called cognitive sciences. In case we accept that “judges are human beings as well”, we must also assume that their minds and decision-making processes are subject to generally accepted scientific facts. However, cognitive sciences are less known in Hungary, and by using their fruitful results in legal procedures (e. g. in court trials) a greater level of objectivity can be achieved in adjudication which can lead to more accurate judicial decisions.
Napjainkra meghaladottá vált az a nézet, hogy a bírák csak jogszolgáltatást végeznének. Alapvető elvárás, hogy a „jó bíró” számtalan olyan készséggel, képességgel rendelkezzen, amelyek megszerzéséhez és fejlesztéséhez nem a jogtudomány nyújt majd segítséget. Ha elfogadjuk, hogy „a bírák is emberek,” el kell fogadnunk azt is, hogy elméjükre és döntéshozatali folyamataikra is az általánosan elfogadott tudományos törvényszerűségek vonatkoznak. A kognitív tudományok robbanásszerűen felkapott eredményei kevésbé ismertek hazánkban, pedig ezek segítségével az ítélkezés szubjektív elemei tovább csökkenthetők, a tudatosság pedig pontosabb döntések meghozatalához vezethet.
Kulcsszavak
jog és pszichológia, kognitív tudomány, idegtudomány, neurojog, heurisztikák és torzítások, bírói döntéshozatal, law and psichology, cognitive science, neuroscience, neurolaw, heuristics and biases, judicial decision-making
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények