Kean, vagy: könnyelmüség és lángész

Dátum
1873
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Szerdán, 1873. október 22-kén adatik. Uj betanulással először.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények