9630583097

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Pl�h Csab�t hatvanadik sz�let�snapja alkalm�b�l volt �s jelenlegi tan�tv�nyai, munkat�rsai ezzel a v�logat�ssal k�sz�ntik - a nyelvelsaj�t�t�s, a nyelvi feldolgoz�s, a k�tnyelv�s�g, az eml�kezet, az �szlel�s, a kognit�v fejl�d�sl�lektan, az evol�ci�s pszichol�gia, a filoz�fia �s a tudom�nyt�rt�net ter�let�r�l. Pl�h Csaba �rdekl�d�s�nek �s kutat�sainak sokoldal�s�g�t t�kr�zi, hogy a k�tet a megismer�studom�ny �sszes ter�let�r�l k�z�l �r�sokat, melyek egyben �tfog� k�rk�pet is ny�jtanak a ma Magyarorsz�gon foly� kognit�v tudom�nyi kutat�sokr�l. Pl�h Csaba �rdekl�d�s�nek �s kutat�sainak sokoldal�s�g�t t�kr�zi, hogy a k�tet a megismer�studom�ny �sszes ter�let�r�l k�z�l �r�sokat, melyek egyben �tfog� k�rk�pet is ny�jtanak a ma Magyarorsz�gon foly� kognit�v tudom�nyi kutat�sokr�l.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények