9632602005

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Sokat tudunk arról, hogyan házasodtak az emberek. A házasságok felbomlását, a válások körülményeit tárgyaló fejezetek azonban jórészt hiányoznak a történeti munkából. Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy a 20. század eltt kevesebb volt a boldogtalan házasság, mint manapság. Épp ellenkezleg: valószínleg jóval többen éltek olyan kötelékben, amelybl szívesen elmenekültek volna. A házasság felbontásának lehetségei azonban korlátozottak voltak. Egyrészt azért, mert társadalmi kényszer tartotta egyben a legádázabb kapcsolatokat is: gyakran a nk alárendeltsége és kiszolgáltatottsága, gazdasági megfontolások és az elváltakat sújtó társadalmi elítéletek. Másfell a legális válás csatornáit is emglehetsen szkre szabták a törvényalkotók, így a válás csak kevesek privilégiuma lett.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények