Nyíregyházán és körzetében előforduló leggyakoribb gyógyszermérgezések osztályozása és prehospitális ellátása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Témaválasztásom során azért döntöttem a gyógyszermérgezések osztályozásának és ellátásának vizsgálata mellett, mert úgy vélem, hogy napjainkban ez a probléma jelentős szereppel bír, ugyanis a nyíregyházi mentőállomáson történő szekundálásom során több alkalommal is előfordult, hogy gyógyszer által okozott mérgezéshez kellett kivonulnunk, valamint összefüggő gyakorlatom letöltése során is előfordult, hogy a sürgősségi osztályon töltött idő alatt gyógyszermérgezett betegekkel találkoztam.Szakdolgozatom elkészítésének célja az, hogy ismertesse a jelenleg leggyakrabban előforduló gyógyszercsoportok, és azokba tartozó készítmények szervezetre gyakorolt tulajdonságait, túladagolásuknak hatásait, valamint ellátásuknak sajátosságait, hiszen sok esetben a beteg öngyilkossági szándékkal veszi be a gyógyszereket, ezért az anamnézis felvétele során nagyon gyakran nem fognak hiteles információkkal szolgálni. Mivel legtöbbször a szuicid szándékkal történő gyógyszermérgezések esetében nem csak szociális problémák állnak, de előfordulnak pszichiátriai betegségek is ezért szakdolgozatomban célomnak tekintem azt is, hogy ismertessem mégis milyen gyakori ezeknek a betegségek az előfordulása, és hogy közülük melyek a leggyakoribbak.

Leírás
Kulcsszavak
gyógyszermérgezés, gyógyszermérgezettek, prehospitális ellátás
Forrás