Szegénység és gyermekszegénység Pocsaj községben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozat a szegénységről ad általános ismertetést. A magyarországi kutatások, statisztikák fontosabb adatait tartalmazza. A a témához kapcsolódó fo-galmakat, a szegénység típusait, illetve mérőszámait ismerteti. Részletesen bemutatja a kutatás helyszínét Pocsaj települést. Statisztikai adatokat felhasználva bemutatja a köz-ség demográfiai jellemzőit, a foglalkoztatottságot, az oktatást, az egészségügyet, vala-mint a szegregátumokban élő gyerekek jellemzőit. A dolgozat kiegészül a saját kutatá-sommal, aminek célja a szegénység okainak feltárása, ismertetése. A dolgozat taglalja a szegénységből való kitörés lehetőségeit.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekszegénység
Forrás