A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodással összefüggő feladatai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A záródolgozatom a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatalnál töltött szakmai gyakorlatomat foglalja össze. Dolgozatomban a Közös Hivatal pénzügyi irodájának néhány olyan feladatát mutatom be, amiben én is részt vettem. Röviden ismertetem az önkormányzatok gazdálkodását, Nagyrábé feladatellátásának szervezését és az intézményrendszerének felépítését. Ezt követően részletesen bemutatom a Közös Hivatal gazdálkodással összefüggő feladatait, többek között a könyvvezetést adatszolgáltatásokat és a pályázati elszámolások feladatait, valamint kitérek arra is, hogy a pandémia milyen bevétel kiesést okoz az Önkormányzatnak. Szemléltetem a legfontosabb gazdálkodással összefüggő informatikai rendszereket.

Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, költségvetés, gazdálkodás
Forrás