A szegény Marquis

Dátum
1873
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Hétfőn, 1873. deczember 29-kén adatik. Hetényi Laura hosszas betegsége utáni első fellépte.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények