A bölcső

Fájlok
Dátum
1901
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Hétfőn, 1901. évi junius hó 17-én, Márkus Emilia úrhölgy búcsúfellépteül:
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények