Julius Caesar

Dátum
1884
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Szombaton, 1884. évi márczius hó 22-én - E. Kovács Gyula - a kolozsvári nemzeti szinház első tragikus szinmüvésze - ötödik vendégjátéka..
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények