Idősek a fogyasztói társadalomban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az időskorúak fogyasztási szokásait vizsgálom, különös tekintettel az internethasználatra, a vásárlási szokásaikra, beleértve az online vásárlást, továbbá az IKT eszközök használatát. A szakirodalmi áttekintés rész fejezeteiben igyekszem definiálni a törvényi háttér alapján, hogy ki is a fogyasztó, illetve ki számít idősnek, továbbá mely életkori sajátosságok jellemzőek az idős fogyasztókra. Bemutatom a fogyasztói magatartás definícióját és jellemzőit, illetve a fogyasztók csoportosítását, majd Engel ötlépcsős vásárlási modelljét, amely szintén szorosan kapcsolódik a fogyasztói szokásokhoz.

Leírás
Kulcsszavak
idős, fogyasztói társadalom, COVID, online vásárlás, IKT eszközök használata
Forrás