Az a hunczut kémyényseprő

Dátum
1918
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata
Absztrakt
Leírás
Debreczen Város Csokonai Szinháza. Debreczen, 1918 márczius 9 -én szombaton d.u. három órakor. Este félnyolcz órakor: Mágnás Miska.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények