The flora of the Sárvíz plain (Mezőföld, Hungary)

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
In this paper, I present chorological data on the plants growing on the alluvial plain of the Sárvíz river in eastern Transdanubia, Hungary. Species characteristic of reed and sedge marshes, salt lakes and alkali flats, as well as remnants of hardwood forests and mesoxeric grasslands are listed in the enumeration. Since 2004, I have confirmed the occurrence of 50 species previously not recorded in the study area. Here, I report the species names, followed by data on the locality: the name of the township, the geographical name of the locality, and the code(s) of both grid systems, the Central European Flora Mapping System (CEU) and the UTM. Sites where I observed or collected the species after 2004 are in bold. Names of species new to the study area are underlined.
A dolgozat a Sárvíz mente (Mezőföld), területén 2004 óta folytatott terep­felmérések során összegyűlt elterjedési adatokat közli. A felmérések során 50, a területen eddig nem ismert faj került elő, és további 20 ritka vagy veszélyeztetett fajnak kerültek elő új lelőhelyei. Ezek mellett a szá­raz sztyeprétek, erdők, szikesek és sós tavak, továbbá mocsarak jellegzetes fajainak adatai is szerepel­nek a felsorolásban. A fajneveket a közigazgatási hatá­rok szerinti település neve és a legközelebbi föld­rajzi hely neve, majd a Közép-európai Fló­ratérképezés (KEF) és az Európai Flóratérképezés négyzethá­lóbeosztásának (UTM) kódjai követik. A 2004 után megfigyelt vagy gyűjtött fajok lelőhelyeinek nevei félkövéren szedettek. A területre nézve új fajok neve aláhúzással jelölt.
Kulcsszavak
floristic survey, new occurrences, forest steppe, saline habitats, erdőssztyep, flóratérképezés, sziki élőhelyek, új lelőhelyek
Forrás
Gyűjtemények