A palackozott ásványvízhez kapcsolódó környezeti problémák és azok lehetséges megoldásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a műanyag palack hulladék és az ásványvízfogyasztás közötti kapcsolatot vizsgálom. Arra keresem a választ, hogy vajon a műanyagcsomagolási hulladékok mennyisége csökkenthető-e. A betétdíjas rendszer a legmegfelelőbb eszköz-e a műanyaghulladék visszaszorítására. Megvizsgálom a műanyagpalackok és az ásványvízfogyasztás múltját valamint jelenét. Az adatok elemzése során összefüggés vizsgálatot és előrejelzést készítettem. A kutatásom során összegyűjtött információkat összehasonlítottam a mélyinterjú során kapott válaszokkal.

Leírás
Kulcsszavak
ásványvíz, műanyag palack, betétdíj
Forrás