9789637490699

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kiadó az 1995-ben, 1997-ben és 2000-ben három kiadást megért, nagysikerű családjogi kézikönyv után ismét olyan gyakorlat-orientált kiadvánnyal jelentkezik, amely valamennyi, családjogot művelő jogalkalmazóhoz és az e jogterület iránt érdeklődő laikushoz szól. A könyv két kötetből áll: az első kommentárszerűen tartalmazza a családjogi törvény, végrehajtási rendeletei, valamint a családjoggal összefüggő polgári jogi és gyermekvédelmi jogszabályok hatályos - a korábbi kézikönyv legutolsó kiadása óta több vonatkozásban jelentősen módosult - szövegét, az irányadó bírósági, gyámhivatali és anyakönyvi joggyakorlatot. A második kötet minden eddiginél szélesebb körű eligazítást nyújt a nemzetközi családjog egyre bővülő forrásairól, a több- és kétoldalú nemzetközi egyezmények alkalmazásának lehetőségeiről és gyakorlatáról, az Európa Tanács és az Európai Unió szerveinek jogalkotásáról és a nemzetközi magánjogi viták elbírálásának és megoldásának lehetőségeiről. A szerzők valamennyien a családjog általuk feldolgozott területének legjobb gyakorlati és elméleti szakértői közé tartoznak, többségük részt vesz a készülő új Ptk. Családjogi részének kodifikációs munkáiban, így a magyar és a nemzetközi jogfejlődés tendenciáinak ismeretében magyarázzák a hatályos joganyagot és joggyakorlatot.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények