8071497711

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Mészöly Miklós a magyar elbeszélő művészet megújítója: a nyelvi megformálásnak és a csenddel szólásnak is mestere. Csendjei, szövegbeli elhallgatásai egyként irányítják a figyelmet az elmondhatatlanra és a nyelvi megragadás korlátaira. A valóság ráfogást elkerülni nem tudó "szavakba öntésével" szemben a hiteles írói megszólalás igényét domborítják ki.Görözdi Judit a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének munkatársa. Dolgozata a mészölyi elhallgatások mibenlétét és természetét kutatja. Az elhallgatásalakzatokat az ambivalencia jelenségeként értelmezi, a késő modern talaján formálódó életmű sajátos poétikai válaszaként a nyelvfilozófiák felvetette kérdésekre. Áttekinti a szerző tárgyhoz kapcsolódó elméleti felvetéseit és az elhallgatásalakzatok szövegbeli szerepét.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények