Domi az amerikai majom

Dátum
1879
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Vasárnap, 1879. Márczius 2-án. A debreczeni szinész-egyesület által adatik.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények