Előrejelzési módszerek használata az Evonik Agroferm Zrt.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatom témája előrejelzési módszerek használata az Evonik Agroferm Zrt.-nél volt. Kutatásom célja az volt, hogy az ABC elemzés során kiválasztott két műszaki cikkcsoportra vonatkozóan sikerüljön olyan prognosztizáló módszert találni, amit fel tudnak használni a beszerzési folyamatok során. Miután ez sikerült, a kiválasztott előrejelzési módszer segítségével meghatároztam egy új biztonsági készletszintet és az újrarendelési szintet.A kutatás során először a készlettipizálást végeztem el. Ehhez a supply chain menedzserrel és a raktárossal együttműködve kiválasztottunk 12 műszaki cikkcsoportot.A továbbiakban erre a két cikkcsoportra vonatkozóan készítettem el az előrejelzési módszereket. Háromféle előrejelzési módszert használtam, amik a mozgóátlagolás (kéttagú, háromtagú, négytagú, öttagú), a súlyozott mozgóátlagolás (kéttagú, háromtagú, négytagú, öttagú) és az exponenciális simítás voltak. Mindkét cikkcsoport esetében a legkisebb hibaértékkel rendelkező módszer az exponenciális simítás volt. A biztonsági készlet a csapágyak esetében azt 310 db csapágy, míg az újrarendelési szintet 70 db-nál állapítottam meg. A szivattyú alkatrészek esetében ez a szám alacsonyabb itt 151 db szivattyú alkatrész a biztonsági készlet, míg az újrarendelési szint 31 db-nál van. összehasonlítottam az általam meghatározott biztonsági készletet a vállalat által használttal, és megállapítottam, hogy amit kiszámoltam jóval alatta van a cég jelenlegi biztonsági készletének.Következtetéseim, hogy a Pareto elv érvényesült az ABC analízis során. Sikerült, olyan módszert találnom a három közül, ami alacsonyabb biztonsági készletszintet eredményezett ezért javasoltam ennek használatát a vállalat számára, amit örömmel fogadtak. Továbbá javaslom a cég számára, hogy készítsenek egy olyan készlettipizálást, melyben mindegyik cikkcsoport szerepel. Majd mindegyik műszaki cikkcsoportra vonatkozóan próbálják megtalálni a megfelelő előrejelzési módszert.

Leírás
Kulcsszavak
előrejelzés, prognózis, készlet
Forrás