9639464279

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Natale Spineto könyve történeti szempontból vizsgálja a szimbólumokat és azok funkcióját, elsősorban a hiedelmek, a mitológia és a vallás területén. Ennek oka az, mint írja: "Az ember a szimbólumok által ismeri fel és fejezi ki szociális vagy rituális formában a maga körül érzékelt hatalmas erőket, amelyeket csak így tud megszelídíteni és ellenőrzése alá vonni." A vallási szimbólumnak nem csupán az a funkciója, hogy felidézze a szakrális hatalmat, de valódi kommunikációt hoz létre az ember és a transzcendentum között. Ennek a kommunikációnak a történetét, mibenlétét ismerhetjük meg a különböző vallások szimbólumai által. A könyv külön fejezetekben tárgyalja az ősember, az ókori egyiptomiak, a görögség, a rómaiak, a korai kereszténység, a zsidó vallás, az iszlám, a hinduk és a buddhisták, a kínaiak, a japánok, a közép-amerikai indián kultúrák, valamint az afrikai és ausztráliai bennszülöttek hitvilágának szimbólumait. A könyv külön fejezetekben tárgyalja az ősember, az ókori egyiptomiak, a görögség, a rómaiak, a korai kereszténység, a zsidó vallás, az iszlám, a hinduk és a buddhisták, a kínaiak, a japánok, a közép-amerikai indián kultúrák, valamint az afrikai és ausztráliai bennszülöttek hitvilágának szimbólumait.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények