Mentőegység a tűzoltóságon

Dátum
Szerzők
Kugler, István Ákos
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja, egyrészt, hogy bemutassam egy új típusú szemlélet és szakmai igény megjelenését, hiszen az egészségügyi és mentési ismeretek átültetését és beágya-zódását kell a közeljövőben megvalósítani és ennek a koncepciója, napjainkban kapja meg a szükséges alapokat. A szakirodalmakat és az eseteket kutatva a dolgozatom további célja, annak fel-mérése, hogy vannak-e olyan alternatív vagy máshol már gyakorlati szinten alkalmazott megoldások, melyek megfelelően adaptálhatóak a jelen helyzetre. Milyen tervek vannak a megoldására? Mi várható, milyen irányvonal rajzolódik ki a tett, vagy tervezett intéz-kedések nyomán? Vannak-e más alternatívák, amik megfelelő eredményt hozhatnak? Vannak-e már működő modellek magyar viszonylatban, ezek előnyei, hibái?
Leírás
Kulcsszavak
mentőszolgálat, tűzoltóság
Forrás