Az Autonet Import Magyarország Kft. vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata (2014-2018)

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen szakdolgozatban elsőként Autonet Import Magyarország Kft. vállalkozás felépítése, tevékenysége, története került bemutatásra. A szakdolgozatomban a gazdasági elemzés fontosságát és az éves beszámoló részeit részletesen bemutattam. A cég vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmezőségi helyzetét elemeztem átfogó módon az elmúlt 5 év beszámolója alapján (2014-2018). Vagyoni helyzet elemzése bemutatja, hogy a eszközökön belül mely eszközök tették ki a nagyrészt, úgy szintén a forrásokon belül is. A pénzügyi helyzet elemzése, bemutatja a vállalkozás rövid és hosszú távú fizetőképességét, pénzügyi lehetőségeit. A jövedelmezőségi helyzet elemzése során pedig láthatjuk, hogy a társaság bevételei és ráfordításai hogyan viszonyultak egymáshoz, illetve mennyire volt jövedelmező a vizsgált 5 év alatt.

Leírás
Kulcsszavak
vagyon, pénzügy, jövedelmezőség, gazdasági elemzés
Forrás