Két hazai dohányfeldolgozó vállalat vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata és összehasonlítása az éves beszámolók alapján (2014-2018)

Dátum
Szerzők
Pénzes, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom témája két – ugyanazon szektorban tevékenykedő – Magyarországon működő vállalkozás, a Róna Dohányfeldolgozó Kft. és a Continental Dohányipari Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlító elemzése 2014 és 2018 között. Mindkét vállalat dohánytermékek gyártásával foglalkozik. Az elemzéshez az éves beszámoló adatai nyújtanak információkat, mely az e-beszámoló honlapján nyilvánosan is megtalálható. A szakdolgozatom első fejezetében az éves beszámolóhoz szükséges szakirodalmak kutatását végzem el. A második fejezetben ismertetem a két vállalkozást, utána pedig bemutatom azok vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetéhez használt módszereket, mutatószámokat. A következő fejezetben részletesen a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi elemzése során megfigyelhető változásokat írtam le. Ezt követően összegeztem a munkámat, következtetéseket és javaslatokat tettem.
Leírás
Kulcsszavak
vagyon, pénzügy, jövedelmezőség, elemzés
Forrás