A pandémia által érintett vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A koronavírus járvány okozta következmények rávilágítottak arra, hogy egy világjárvány jelentős mértékben instabillá tudja tenni a globális gazdaságot. A pandémia hatásásra az egészségügyi ráfordítások nőttek, a gazdasági teljesítmény csökkent és ezzel egy időben a munkaerő piac visszaesett. A járvány következményei sok kérdést vetettek fel és összefüggésekre világítottak rá. Dolgozatomban a jelenségekkel, azok gazdasági hatásával a hozott intézkedésekkel és az eltérő válságkezelés hatásaival foglalkozom. A vizsgálatom a makrogazdasági elemzést követően a szépségiparra orientálódik, két vállalkozás eltérő járványkezelési stratégiáját és elszenvedett veszteségeit hasonlítja össze. Igyekszem részletesen kimunkálni a vállalkozások reakcióinak veszteség csökkentő hatásait.

Leírás
Kulcsszavak
Pandémia, vállalkozások, elemzés
Forrás