9639283908

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A barokk idők európai költészetére a realitás a jellemző. A reneszánsz költői hirtelen álmodozókká válnak, ha a spanyol Gongorával vagy akár Miltonnal hasonlítjuk őket össze. Jellemző a korra még az is, hogy amíg Európa nyugati része vallási szempontból egységes volt, addig Hans Sachs és Michelangelo költészete lényegesen különbözött, viszont a barokk költészet - a katolikusok és protestánsok közötti látszólagos ellentét ellenére - az addig nem egyetértő Európát egységessé tette. Ugyanekkor az érzésbeli nyugalom vágya átjárja az egész kontinens költészetét és élesen megkülönbözteti a következő kor lázadó hangjától, Byrontól vagy Goethétől.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények