9639079952

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv egy nagyívű kultúrtörténeti, néprajzi monográfia, melynek középpontjában az ágybútor története áll az Árpád-kortól a XIX. századig. A szerző századról századra haladva bemutatja az ágy és a bölcső különböző történeti stílusokat tükröző típusait, az ágybútor népivé válásának folyamatát, az uralkodók, az előkelők ágyait, a köznép ágyfajtáit, a polgárok és a köznép ágyöltözetét, az alvásmódok és az ágyhasználat szokásrendjét, elemzi az ágyhoz fűződő hiedelmeket. A jelen monográfiája mind az ágy, mind az alváskultúra első magyarországi összefoglalása. Igazi hiánypótló munka. A mű nagy érdeme, hogy szerzője a témát össztársadalmi és európai összefüggéseiben is elemzi.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények