9639580805

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"A könyv, mint a címe is jelzi, nem a protestantizmus II. József-kori történetét tárgyalja, hanem az egyházpolitika alakulását, egyház és állam viszonyát. Abból a célból, hogy az uralkodó minden intézkedésénak eredetét megismerhessem, rendszeresen átvizsgáltam tanácsadó testületének, az államtanácsnak, valamint a magyar és erdélyi kancelláriának valamennyi protestáns vonatkozású iratát. Az utóbbira szükség volt, mert II. József a magyar kormányszék előterjesztésére néha közvetlenül is hozott határozatot, másrészt pedig a kancellária, főleg az évtized második felében, meglehetősen széles és önálló hatáskört töltött be."(Mályusz Elemér)

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények