9639466549

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv tartalmából: Az igazgatás; A közigazgatás fogalma; A közigazgatás rövid története; A közigazgatás főbb tevékenységi területei; A közigazgatás szervezeti rendszere; A közigazgatás központi szervei; A közigazgatás területi, helyi szervei, önkormányzatok; Az államigazgatási eljárás általános szabályai; A közigazgatási szervek belső igazgatása; A közigazgatási személyzeti rendszer; A közhitelű nyilvántartások rendszere; A közérdekű adatok nyilvánossága és a személyes adatok védelme; Építésügyi igazgatás; Szociális igazgatás; Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás; Szabálysértési jog
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények