9633798914

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Romsics Ignác a modern magyar történelem egyik legvitatottabb kérdéséről, a trianoni békeszerződésről írta könyvét. Munkájában bemutatja az Osztrák-Magyar Monarchiában élő népek közötti ellentéteket, az I. világháborús hadicélokat, az 1918-1919-es magyarországi forradalmak válságmenedzselési kísérleteit, a békekonferencia szempontjait és döntéseit, az Apponyi Albert vezette magyar delegáció ellenérveit és tárgyalásait, végül magát a békeszerződést s annak végrehajtását. A rendkívül informatív , olvasmányos, 24 térképpel kiegészített munka a téma hazai és nemzetközi irodalmának áttekintésén, s a szerző hazai és külföldi levéltárakban folytatott kutatásain alapszik.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények