Társas támogatórendszer jellemzői a Huszár telepen élő, gyermekjóléti ellátást igénybevevők körében

Dátum
Szerzők
Horváth, Renáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A jelenleg pályamunka alapjául szolgáló vizsgálatot a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ Huszár telepi Telephelyével együttműködő családokkal végeztem el. Korábbi kutatásom során, 2016-ban feltérképeztem az Északi Telephellyel együttműködő kliensek kapcsolatrendszerét, amelynek eredményeit a pályamunkában összevetem a jelenlegi kutatás eredményeivel. A kutatás célja, hogy felmérjem azoknak a családoknak a kapcsolatrendszerét, akik valamilyen módon (alapellátás/védelembevétel) kapcsolatban állnak az intézménnyel. További célja a kutatásnak, hogy a szociális munkás szakemberek számára a névgenerátor típusú módszer alkalmazása segítséget nyújtson, a kliens támogató rendszerének feltérképezésében, illetve segítse a szülő-gyerek közötti bizalmas kapcsolat feltárását. A kutatás során többek között feltérképeztem, hogy a megkérdezett szülők, kitől tudnának segítséget kérni, amennyiben anyagi gondjuk merülne fel. A kutatásom során a Fischer−McCallister-féle névgenerátor módszert alkalmaztam, amely különböző szituációk alkalmazásával mutatja meg, hogy milyen a kliens támogató rendszere. A kérdőív felvételekor öt névgenerátor-szituációt alkalmaztam. A módszer alkalmazása során kiderült, hogy bizonyos esetekben kik azok a személyek, akikre számíthatnak a megkérdezettek, vagy van-e egyáltalán olyan személy, akire tudnak támaszkodni. A kutatási eredmények azt mutatták, hogy a Huszár telepen a megkérdezettek 60%-a említette családsegítőjét a „családtagokon kívül kivel tudja megbeszélni problémáját?” szituációban, még az Északi Telephelyen egy szituációban sem jelölték meg családsegítőjüket a kliensek. Az adatok alapján elmondható, hogy a Huszár telepen élő kliensek kapcsolatrendszere nagyon homogén, a legtöbb megkérdezett által megjelölt személy szintén a lakótelepen él életvitelszerűen. Továbbá kimutatható, hogy anyagi problémájuk esetén kevés esetben tudnak segítséget kérni barátoktól, rokonoktól. A szülő-gyerek kapcsolatokban az látható, hogy a szülők sokkal bizalmatlanabbak gyermekeikkel, mint az Északi Telephellyel együttműködő szülők.
Leírás
Kulcsszavak
névgenerátor módszer, szülő-gyermek bizalmas kapcsolat
Forrás