Campus Hotel egész éves kihasználtsága

Dátum
Szerzők
Szilágyi, Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatom témájának választásában nagy szerepe volt a szakmai gyakorlatomnak, melyet a debreceni Campus Hotelben töltöttem.Dolgozatomban elsősorban ismertetném a kapcsolódó szakmai kifejezéseket, fogalmakat. Illetve Debrecen turizmusát és a város látványosságait mutatom be. Majd röviden leírom a gyakorlati helyemet, a Campus Hotelt, annak felépítését, szolgáltatásait, a különböző munkafolyamatokat és az itt töltött szakmai gyakorlatom alatt szerzett ismereteimet.Ezek után a Campus Hotel kihasználtságát szeretném elemezni, mind a kollégiumi mind a nyári időszakra vetítve. Röviden elemezném nemzetiségi szempont alapján a szálloda vendégérkezéseit. Illetve, hogy a szálloda milyen értékesítési csatornákat használ és hogy ezek közül melyek a leghatékonyabbak.
Leírás
Kulcsszavak
Campus Hotel, turizmus
Forrás