Vállalatértékelés szabad cash flow módszerével a Richter Nyrt. példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Fiedler, Dániel Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Tőzsdén jegyzett vállalat belső értékének meghatározása fundamentális vállalatértékelési módszerek segítségével. Ezeken a módszereken belül is a Szabad cash flow módszer alkalmazása. Az alkalmazott modell a magyar számviteli szabályokhoz igazodva került kiválasztásra. A jövőre becsült érték diszkontálása a súlyozott átlagos tőkeköltséggel, majd a kapott érték összevetése a vállalat aktuális értékével.
Leírás
Kulcsszavak
vállalatértékelés, diszkontált cash flow, szabad cash flow
Forrás