9789630584715

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ez a könyv Körösfő - Erdély és Kalotaszeg egyik legismertebb magyar településének - évszázadait tárja az olvasó elé. A táj országos hírét hímes fafaragásának, varrottasainak, népdalainak köszönheti, felfedezésében részt vett Gyarmathy Zsigáné, Jankó János, Kós Károly, Körösfői Kriesch Aladár és még sokan mások, népdalait Bartók Béla gyűjtötte össze.A szerző bemutatja Kalotaszeg jelentős történelmi eseményeit, ismerteti hatásukat a település életére, jövőjének alakulására. Az urbáriumok, protocollumok vallatása során választ keres Kalotaszeg súlyos gondjára, a népességfogyás, a kalotaszegi egyke problémájára. A XX. század elején Körösfőn megalakult a Kalotaszegi Háziipari Szövetkezet, mely az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén 72 háziipari kiállítást rendezett, ami egyedülálló a magyar háziipar történetében.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények