Az Ardagh Metal Packaging Hungary Kft. biztonsági készletének újra tervezése

Dátum
Szerzők
Bolváry, Viktória Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A vállalati logisztikán belül a készletgazdálkodás kiemelkedő jelentőséggel bír, így a kutatásomban erre fókuszáltam. Célom olyan biztonsági készlet beállítása volt a lakk cikkcsoportra vonatkozóan amely: - Gátolja a hiány kialakulását - Csökkenti a selejtezés miatti veszteséget (lejárt szavatossági idő) - Figyelembe veszi a piaci szezonalitást A vizsgálati célkitűzések megvalósításához több módszert is alkalmaztam. A kutatás során a lakk cikkcsoportba tartozó termékek felhasználási és hóvégi zárókészlet adatait gyűjtöttem ki a vállalatirányítási rendszerből 2015, 2016 és 2017 évekre vonatkozóan. Először készlettipizálást végeztem ABC- elemzés segítségével, ahol megállapítottam, hogy a vállalatnál a vizsgált cikkcsoporton belül eltérő jelentőséggel bírnak a különböző termékek. Ezután az „A” csoportba sorolt 6 db lakkon különböző előrejelzési módszerek segítségével prognosztizáltam a 2017. július, augusztus és szeptember havi felhasználást. Ezek a módszerek a mozgóátlagolás (három- hat- és tizenkéttagú), a szezonális dekompozíció és a Winters- modell volt. Az előrejelzések során számított értékek alapján biztonsági készletet állítottam be és modelleztem a készletek alakulását. Ezeket összehasonlítva megvizsgáltam, hogy mely módszer során nem merül fel hiány és csökken az átlagkészlet. A kutatás során nem találtam olyan módszert amellyel egységesen helyes és exact előrejelzés adható minden vizsgált lakkra. A vizsgálat eredményeként kijelenthető, hogy a hat lakktípusra vetítve három hónap alatt 321 640 EUR megtakarítás realizálható. Kijelenthető továbbá, hogy az eredmények alapján az előrejelző módszerek használata indokolt a vállalat logisztikai működése során, mert alkalmasak olyan biztonsági készlet beállítására, amely gátolja a hiány kialakulását, csökkenti a lejárt szavatosság miatt selejtezésre javasolt lakkok mennyiségét és figyelembe veszi a piaci szezonalitást. Indokolt olyan adatlap vagy program létrehozása, amely segítségével a folyamat gyorsítható és automatizálható.
Leírás
Kulcsszavak
készlet, készletgazdálkodás, biztonsági készlet, logisztika
Forrás