9635065388

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kik folytattak az elmúlt években Magyaroroszágon nőtudományi és genderstúdiumokat?Milyen célból tanultak és milyen hatást gyakoroltak tanulmányaik életükre, munkaerő-piaci helyzetükre?Erre a kérdésre igyekezett választ adni az kilenc európai ország részvételével végzett kutatás, amely az EU 5. Kutatási Keretprogramjában készült. A kutatást végzők feltárták a szakirodalmat, kérdőívet küldtek szét és megintejúvolták a 2001-202-es tanévben nőtudományi és genderstúdiumokat végző vagy már végzett hallgatókat.A kötet a magyar kutatási eredményeket mutatja be, európai összehasonlításban, azzal a céllal, hogy elemezze, miképpen járul hozzá a nőtudományi tanulmányok elvégzése a nők munkaerő-piaci helyzetének változásához, miképpen vélekednek a nők tanulmányaikról és közvetve a magyar oktatási rendszerről, milyen politikai lehetőségi vannak a feminizmusnak a mai Magyarországon.A kutatás eredményei a Women's Employment. Women's Studies and Equal Oppurtunities. Reports from Nine European Countries kötetben (GRIFFIN, Gabrielle szerk., University of Hull, 2002), további elemzések pedig http://www.hull.ac.uk/ewsi/ honlapon találhatók.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények