9637490345

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv.-t (Áe.) 2005. november 1-jével hatályon kívül helyezte a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.(Ket). Az új törvény több helyen hasonló rendelkezéseket tartalmaz, mint a hatályon kívülhelyezett régi eljárási törvény, de a ma ismert eljárási cselekmények, intézkedési formák, jogintézmények, alkalmanként a törvény szerkezete is teljesen megváltozott, illetve jelentősen módosult. Azok a jogintézmények, amelyeket átvett a Ket., kivétel nélkül más

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények