Az almatermesztés hatása a Tornyospálcán élő gazdák életében

Dátum
Szerzők
Vaczik, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája az almatermesztés. Munkám során bemutatom az almatermesztés üzemgazdasági sajátosságait, a gazdaságos termesztéssel kapcsolatos legfontosabb gondolatokat és kutatásokat. Dolgozatomban bemutatásra kerülnek a világ, az Európai Unió és Magyarország almatermesztésének legfontosabb adatai. Munkám során szekunder és primer kutatást is végezek. Szekunder kutatásom a vonatkozó szakirodalmak feldolgozását jelenti, melyek többnyire tudományos cikkek, kutatások, könyvek és internetes adatbázisok. Primer kutatásom egy strukturált mélyinterjú, mellyel Tornyospálcán élő almatermesztőket vizsgálok meg.
Leírás
Kulcsszavak
almatermesztés, Tornyospálca, gazdák
Forrás