9631946754

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Környezetismeretévfolyam:4.A tankönyvjegyzéken nem szerepel.Az általános iskola 4. osztálya számára készült színes természetismeret tankönyv, munkafüzet és feladatlap két nagy -- földrajzi és biológiai -- fejezetre oszlik.A tananyag elrendezése, az ismeretanyag egymásra épülése, a biológiai és földrajzi alapfogalmak megfogalmazása a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő. Az anyag a kívánt szinten elsajátítható mennyiségű és színvonalú. A közepes és gyengébb képességű osztályokban is hagy elegendő időt a feldolgozásra, a gyakorlásra. A jó osztályokban pedig jut bőven idő a fentiekhez képest több kiegészítő anyagra, egyéni élmények megbeszélésére, szakkönyvek tanulmányozására.A tanári szabadságnak, a pedagógus egyéniségének, alkotó fantáziája kibontakoztatásának tág tere nyílik azzal is, hogy a biológiai és földrajzi témák sorrendje felcserélhető, de kellő mérlegeléssel keverhető is. Az év végi összefoglalásig pedig mindenképp megteremthető a két tudományág összhangja.A válogatott és bőséges, színes képanyag csak fokozza a kedvet a tanuláshoz, elősegíti a megértést és a tanultak rögzítését, fejleszti a gyermekek ízlését.Az új tankönyvet, munkafüzetet és feladatlapot a 9--10 éves korosztály számára ajánljuk.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények