9631627446

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A környezetismeret tankönyv és munkafüzet bőséges kép- és ábraanyagot tartalmaz. Fő rendezői elve az évszakok váltakozása. Ez határozza meg a megfigyeléseket, tevékenységeket, melyek során fejlődik a gyermekek megfigyelő, azonosító és megkülönböztető képessége. Bővül szókincsük, alakul kommunikációs képességük és tágul a világról alkotott képük. A taneszközökben kevés a szöveg. Egy-egy rövid mondat vagy képaláírás csupán az "olvasnivaló". A tankönyvben található versrészletek érzelem- és hangulatkeltők.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények