Egy rosz ember

Dátum
1883
Szerzők
Krecsányi Ignácz (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Kedd, 1883. évi deczember hó 11-kén, Németh József jutalomjátékaul.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények