Domi az amerikai majom, vagy a szerecsen bosszuja

Dátum
1896
Szerzők
Tiszay Dezső (igazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Pénteken, 1896. Márczius hó 27-án - Dunay Árpád a nagyhirü Klisnik tanitványának felléptével - Bérletszünet, leszállitott helyárakkal.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények