Erdély falusi turizmusa

Dátum
Szerzők
Kiss, Ádám
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom Erdélyi falusi turizmusáról szól. Bemutattam Románia idegenfogalmát, ismertettem az ország turizmusának fajtáit, turisztikai tájegységeit és régióit. Ezt követően tértem rá Erdélyre, ahol az itt lakó népekről, majd a falusi vendéglátásról írtam. Külön ismertettem a turizmust Dél-Erdélyre, Északnyugat-Erdélyre és Székelyföldre vonatkozóan. Kérdőíves felmérést végeztem a magyar emberek Erdélyhez kapcsolódó utazásairól, majd ezt elemeztem különböző szempontok szerint. Táblázatokba foglaltam a különböző régiók népszerű desztinációit. Elemzéseket készítettem a felmérés alapján és javaslatokat tettem arra, hogy véleményem szerint hogyan lehetne fejleszteni az erdélyi turizmust.
Leírás
Kulcsszavak
Erdély, falu, turizmus, falusi turizmus
Forrás