Döge község önkormányzati pályázatainak településfejlődésre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése

Dátum
Szerzők
Kertész, Evelin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája településem, Döge község megvalósult önkormányzati pályázatainak vizsgálata. Szakirodalmi részt a településfejlődés bemutatásával kezdtem amely elengedhetetlen a települések fejlődéséhez. Kifejtettem a két meghatározó részét a stratégiai illetve az operatív programokat. Következőkben az Európai Unió regionális politikáját mutattam be általánosságban, kitérve a Strukturális és Kohéziós Alapokra. Később Magyarország regionális politikáját szemléltettem melyben leginkább a Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaira fektettem a hangsúlyt. A különböző operatív programok segítségével számos lehetőséget kapott az ország, melyet véleményem szerint nagyrészt ki is használt. Szekunder és primer kutatásaim segítették munkámat szakdolgozatom elkészítésében.
Leírás
Kulcsszavak
településfejlesztés, területfejlesztés, területrendezés, regionális politika, strukturális alapok, kohéziós alap
Forrás