Deformáció indukált zajjelenségek vizsgálata mágneses alakmemória ötvözetekben

Dátum
Szerzők
Hudák, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az alakemlékező anyagok egy speciális csoportjával, a mágneses alakmemória ötvözetekkel foglalkoztam. Ezek olyan anyagok, melyek mágneses tér hatására alakváltozást szenvednek, külső mechanikai feszültség hatására pedig visszaállnak eredeti állapotukba. Mindkét esetben az alakváltozást mágneses és akusztikus emisszió kíséri. Méréseim célja az volt, hogy a martenzites állapotú Ni2MnGa egykristályban a mechanikai feszültség által létrehozott variánsátrendeződés során megfigyeljem a mágneses és akusztikus zajjelenségeket, majd értelmezzem ezeket.
Leírás
Kulcsszavak
mágneses alakmemória ötvözet, martenzites átalakulás, zajjelenségek
Forrás