Exim-Expert Kft. és a Cívis-Commercius Kft. vagyoni és pénzügyi helyzetének összehasonlító elemzése

Dátum
Szerzők
Pál, Emília
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatom témája gyakorlati helyem, és hozzá tevékenységben megegyező vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének összehasonlítása. Az elemzéshez a vállalkozások egyszerűsített éves beszámolóinak adatai nyújtottak segítséget. Célom az volt, hogy az összehasonlítás során bemutassam a vállalkozásokat, illetve a kapott értékeket ismertetve meghatározzam jelenlegi helyzetüket a piacon. Dolgozatomban először a gyakorlati helyemen végzett feladataimat ismertettem, majd a dolgozathoz szükséges szakirodalmat, továbbá bemutattam az általam alkalmazott módszertant. Később pedig, a pénzügyi és vagyoni helyzet elemzéshez szükséges mutatókat és azok alakulását vizsgáltam, majd értékeltem azokat, illetve levontam a következtetéseket is.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, összehasonlító elemzés, gazdasági elemzés
Forrás