Csődelőrejelzési eljárások vizsgálata az Észak-alföldi régió főbb élelmiszer kiskereskedelmi vállalatainak esetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatomban célkitűzésként állítottam fel, hogy csődelőrejelző modelleket mutassak be elméleti és gyakorlati szinten, melyhez az általam kiválasztott öt élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozást alkalmaztam. Dolgozatom első fejezetében a csődeljárás elméleti vonatkozásait ismertettem, először bemutattam a csődeljárás folyamatát, valamint kitértem annak jogi és számviteli vonatkozásaira is. Részletesen ismertettem a különböző eljárások mutatószámait, képleteit, valamint kiértékelési szempontjait. A vállalkozások éves beszámolóinak öt évet felölelő adataira alkalmaztam ezeket a modelleket. A működő vállalatok esetében azt vizsgáltam meg, hogy a 2011 és 2015 közötti időszakban a különböző eljárások hogyan ítélik meg a tevékenységüket és működésüket, utalnak-e a modellek fizetési nehézségek kialakulására, jeleznek-e előre kiküszöbölhető problémákat. Következtetéseim alapján nem szabad csupán egy eljárásra hagyatkozni, más modellt is célszerű mellette alkalmazni, és az eredményeket együttesen értékelni. Mindezeknek célja, hogy a fizetésképtelenség veszélyét időben kiküszöböljék az által, hogy az esetlegesen felmerülő problémákat feltárják és megoldják a pénzügyi gondok elhárítása érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
csődelőrejelzés, fizetőképesség, kiskereskedelem, élelmiszer
Forrás